`

Vi phạm 5 lỗi, thủy điện Hố Hô bị phạt hơn 115 triệu đồng

Thứ năm, 17/11/2016 | 16:00 GMT+7

(ĐSPL) - Công ty Cổ phần thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) vừa bị xử phạt hơn 115 triệu đồng do có 5 hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý tài nguyên nước.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần thuỷ điện Hố Hô (Hà Tĩnh). Tổng số tiền phạt là 115,5 triệu đồng.

Vi phạm 5 lỗi, thủy điện Hố Hô bị phạt hơn 115 triệu đồng

Theo đó, thủy điện Hố Hô đã thực hiện không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước, áp dụng hình thức phạt tiền 17,5 triệu đồng.

Thứ hai, không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình, phạt tiền 25 triệu đồng.

Thứ ba, không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình, áp dụng hình thức phạt tiền 35 triệu đồng.

Thứ tư, không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hàng năm của hồ chứa theo quy định, áp dụng hình phạt tiền 35 triệu đồng.

Thứ năm, không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, áp dụng hình thức phạt tiền 3 triệu đồng.

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin, ngày 17/10, sau sự cố xả lũ khiến hàng nghìn nhà dân vùng hạ du chìm trong biển nước vào ngày 13/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong quản lý, vận hành đối với công trình thủy điện Hố Hô.

Đồng thời, Đoàn Kiểm tra cũng kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình thủy điện Hố Hô và kiểm tra thực địa các công trình và vùng hạ du chịu ảnh hưởng của thủy điện Hố Hô.

Quy định về quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

Điều 24. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

1. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi hồ chứa tích nước hồ chứa lần đầu, trên cơ sở kết quả nghiên cứu đầu tư và thiết kế xây dựng công trình, theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP và Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện.

2. Việc lập quy trình vận hành hồ chứa do Chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với cơ quan tư vấn có chức năng thiết kế dự án thủy điện phù hợp thực hiện.

3. Quy trình vận hành hồ chứa phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) An toàn cho công trình với mọi trận lũ có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng lũ kiểm tra của công trình theo quy định.

b) Vận hành điều tiết, xả lũ đảm bảo an toàn cho hạ du.

c) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của dự án.

d) Tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

đ) Giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội.

e) Nâng cao hiệu quả khai thác thủy năng của công trình.

4. Nội dung chính của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm thực hiện các quy định về công tác chuẩn bị phòng, chống lũ; vận hành xả lũ, phát điện; xả dòng chảy tối thiểu cho hạ du; chế độ phối hợp, thông tin, báo cáo theo quy định.

6. Định kỳ, hàng quý trong mùa kiệt và hàng tháng trong mùa lũ, Chủ đập thủy điện phải có văn bản báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và Sở Công Thương khu vực dự án về việc vận hành hồ chứa.

Điều 25. Vận hành nhà máy thủy điện trong hệ thống điện quốc gia

1. Trước khi vận hành thương mại, Chủ đầu tư dự án phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực và xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

2. Trong quá trình vận hành phát điện lên lưới điện quốc gia, đơn vị quản lý khai thác nhà máy thủy điện phải tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện; tuân thủ các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về vận hành nhà máy điện, lưới điện; tuân thủ quy định về an toàn đập thủy điện và quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 26. Bảo trì công trình thủy điện

Việc bảo trì công trình thủy điện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Điều 27. Kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành khai thác công trình thủy điện

Hàng năm, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh khu vực dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa và Giấy phép hoạt động điện lực của các công trình thủy điện đã vận hành khai thác.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Ngọc Linh (tổng hợp)

thủy điện hố hôCông ty Cổ phần thủy điện Hố Hôxử phạtquản lý tài nguyên nước
Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức