Hiện trường - Cá lại chết hàng loạt trên sông Âm tại tỉnh Thanh Hóa

Cá lại chết hàng loạt trên sông Âm tại tỉnh Thanh Hóa

Người dân địa phương xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc đã phát hiện cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm với chiều dài trên sông gần 10km.

Trong Môi trường

Chủ quyền

    Tài nguyên

    Nóng trong tuần

      Hình ảnh