Hiện trường - Chỉ số ô nhiễm bụi ở Hà Nội cao gấp 2 lần Sài Gòn

Chỉ số ô nhiễm bụi ở Hà Nội cao gấp 2 lần Sài Gòn

GreenID cho hay trong năm 2016, Hà Nội trải qua 8 đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chỉ số ô nhiễm bụi PM 2.5 ở Thủ đô cao gần gấp 2 lần TP.HCM.

Trong Môi trường

Chủ quyền

    Tài nguyên

      Nóng trong tuần

        Hình ảnh