`
Tin tức - Từ lâm tặc trở thành người chữa “vết thương” cho rừng

Từ lâm tặc trở thành người chữa “vết thương” cho rừng

Sau khi mãn hạn tù, anh Katơr Kinh đã hoàn lương, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm bằng cách tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng.

Trong Môi trường