Tài nguyên - Nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng nơi miền biên viễn

Nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng nơi miền biên viễn

(ĐSPL) - Với tâm huyết, yêu nghề lâm nghiệp, những cán bộ thuộc BQL rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An) đã nỗ lực bảo vệ và phát triển màu xanh của rừng nơi...

    Trong Môi trường