Kinh doanh - Techcombank đóng góp hơn 1 tỷ đồng từ thiện tới quỹ Newborns Vietnam

Techcombank đóng góp hơn 1 tỷ đồng từ thiện tới quỹ Newborns Vietnam

Ngân hàng Techcombank đã tham gia sự kiện chạy bộ UPRACE 2018, hoàn thành tổng thành tích 106.557km, đồng nghĩa với 1.065.557.000 VND được quyên góp cho...