Đồng hành nhà hảo tâm - Tập đoàn Mường Thanh: Trao tặng 1000 suất học bổng cho học sinh 10 tỉnh Miền núi phía Bắc

Tập đoàn Mường Thanh: Trao tặng 1000 suất học bổng cho học sinh 10 tỉnh Miền núi phía Bắc

Tối ngày 18/9/2018 tại Thành phố Điện Biên, báo Nhân Dân đã tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ Hạt Giống Việt” tặng học sinh nghèo hiếu học.