Hoàn cảnh - Xót thương hoàn cảnh của anh phụ hồ bị tai nạn khi tập thể dục buổi sáng

Xót thương hoàn cảnh của anh phụ hồ bị tai nạn khi tập thể dục buổi sáng

(ĐSPL) - Tội nghiệp con tôi, nó hiền lành, chịu khó làm đủ việc để chăm lo vợ con, nhưng cũng chỉ đủ trang trải qua ngày, giờ như vậy không biết lấy tiền đâu...

Trong Nhịp cầu Hồng Đức