Hoàn cảnh - Câu chuyện về người phụ nữ bại liệt 42 năm và người con gái hiếu thảo

Câu chuyện về người phụ nữ bại liệt 42 năm và người con gái hiếu thảo

Câu chuyện cảm động về người phụ nữ bị liệt 42 năm trời và sự hiếu thảo của cô con gái.