Sống đẹp - Chùa Huyền Trang: Tận hiến những giá trị yêu thương

Chùa Huyền Trang: Tận hiến những giá trị yêu thương

Không phải tiền tài, cũng không phải danh lợi mà chính sự yêu thương và sẻ chia mới tạo nên giá trị và vẻ đẹp cho cuộc sống này.

Trong Nhịp cầu Hồng Đức