Sống đẹp - Các thí sinh Cuộc thi Tìm Kiếm Thiên Tài Nhí 2018 nghe giảng về đạo Phật tại chùa Tăng Phúc Tự

Các thí sinh Cuộc thi Tìm Kiếm Thiên Tài Nhí 2018 nghe giảng về đạo Phật tại chùa Tăng Phúc Tự

"Nhân chi sơ tính bản thiện"- Con người khi sinh ra vốn mang sẵn tính thiện trong người. Đó là một trong những giáo lý cơ bản đầu tiên nhà chùa giảng dạy cho...