`
Sống đẹp - Năm 2018 – Doanh nghiệp Việt viết thêm những dấu ấn thiện nguyện

Năm 2018 – Doanh nghiệp Việt viết thêm những dấu ấn thiện nguyện

Phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là định hướng phát triển từ những ngày đầu thành lập của Tập đoàn.