Sống đẹp - Niềm vui của hai mẹ con nghèo ở xã Cốc Đán khi nhận bò của Lục lạc vàng

Niềm vui của hai mẹ con nghèo ở xã Cốc Đán khi nhận bò của Lục lạc vàng

Là hộ nghèo ở xã Cốc Đán (Ngân Sơn, Bắc Cạn), chị Nông Thị Đáp đang trải qua những tháng ngày đầy cơ cực cùng đứa con trai, sau khi người chồng và chỗ dựa...