`
Sống đẹp - Hà Thu Trang – Hoa hậu có tấm lòng nhân ái

Hà Thu Trang – Hoa hậu có tấm lòng nhân ái

Miền Bắc đang vào thời điểm rất khắc nghiệt, cái rét cắt da cắt thịt, hoa hậu Hà Thu Trang vẫn lặng thầm thực hiện các hoạt động từ thiện.

Trong Nhịp cầu Hồng Đức