Tin tức - Video: Cận cảnh trăn dài 3 mét nôn trả 2 con mèo to

Video: Cận cảnh trăn dài 3 mét nôn trả 2 con mèo to

Đoạn video ghi lại cảnh 2 con mèo lần lượt chui ra từ mồm con trăn dài 3 mét.

Trong Video