Tin tức - Video: Vừa giết được con mồi, trăn đá bị đàn linh cẩu cướp trắng trợn

Video: Vừa giết được con mồi, trăn đá bị đàn linh cẩu cướp trắng trợn

Đoạn video ghi lại cảnh một con trăn đá Châu Phi vừa giết được con mồi thì đàn linh cẩu mò đến với ý định cướp lấy con mồi.

Trong Video