Video-Hot - Nhóm Da LAB ra mắt MV “Chậm lại một chút”

Nhóm Da LAB ra mắt MV “Chậm lại một chút”

Chỉ sau một tháng ra mắt “Từ ngày em đến”, nhóm Da LAB tiếp tục cho phát hành MV mới “Chậm lại một chút".

Trong Video

An ninh TV