Video-Hot -

'Binh đoàn' cua ba màu xâm lăng vịnh Con Lợn

Sau những trận mưa xuân đầu tiên, hàng triệu con cua lại tìm đường bò từ rừng ra biển để sinh sản, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú tại vịnh Con Lợn.

Trong Video

An ninh TV