Video-Hot - Vào tận hang ổ lôi trăn khổng lồ dài 6m ra ngoài

Vào tận hang ổ lôi trăn khổng lồ dài 6m ra ngoài

Trăn Miến Điện khổng lồ đã trở thành một thác thức lớn ở miền nam Florida, Mỹ và chính quyền địa phương đã phải nhờ đến các cựu binh để giúp săn bắt loài vật...

Trong Video

An ninh TV