`

Công nghệ sinh học giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất

Thứ sáu, 02/12/2016 | 15:20 GMT+7

Nhiều lĩnh vực được ứng dụng công nghệ sinh học đã bước đầu giúp cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tin tài trợ
năng suấtdoanh nghiệpsinh học
Nguồn: Vietq

Xem thêm tin chuyên mục Video