`

Đại bàng "bị tóm" vì ăn trộm gà của nông dân

Thứ bảy, 08/10/2016 | 15:37 GMT+7

Chú đại bàng lẻn vào chuồng ăn trộm gà của nông dân và không may bị mắc kẹt trong đó. May mắn anh nông dân đã quyết định thả tên “đạo chích” này.

Nguồn: Người đưa tin

Tin tài trợ
đại bàngnông dân

Xem thêm tin chuyên mục Video