`

Kaizen hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Thứ năm, 17/11/2016 | 16:54 GMT+7

Kaizen là một công cụ trong quản lý được áp dụng nhằm thúc đẩy, cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.
Tin tài trợ
năng suấtdoanh nghiệpcông cụ
Nguồn: VietQ

Xem thêm tin chuyên mục Video