Những tác động của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với Năng suất chất lượng

Thứ năm, 31/08/2017 | 09:22 GMT+7

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là một ngành đang tạo ra những tác động tích cực giúp gia tăng năng suất chất lượng trong những năm qua cũng như trong thời gian tới. Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tiêu chuẩn chất lượng trong năng suất, chất lượng chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tin tài trợ
ngành công thươngtiêu chuẩn đo lường chất lươnggia tăng năng suất chất lượng
Nguồn: vietq.vn

Xem thêm tin chuyên mục Video