Tin thế giới - Video kỷ lục thế giới mới: Vừa nhịn thở vừa xoay 6 khối rubik dưới nước trong vòng hơn 1 phút

Video kỷ lục thế giới mới: Vừa nhịn thở vừa xoay 6 khối rubik dưới nước trong vòng hơn 1 phút

Sinh viên 18 tuổi đến từ Georgia vừa xác lập Guinness thế giới mới là người giải mã nhiều khối rubik nhất trong một lần lặn trong bể nước.

Trong Video