Tin tức - Video: Kinh hãi cảnh bác sĩ rút chiếc giày từ trong bụng con trăn khổng lồ

Video: Kinh hãi cảnh bác sĩ rút chiếc giày từ trong bụng con trăn khổng lồ

Nhầm giày là đồ ăn, con trăn đã phải vào viện cấp cứu vì không tiêu hóa được.

Trong Video