`
Tin tức - Video: "Quái thú" đầm lầy quật xác, nuốt chửng kangaroo trong nháy mắt

Video: "Quái thú" đầm lầy quật xác, nuốt chửng kangaroo trong nháy mắt

Trong đoạn video, con chuột túi xấu số đã bị cá sấu ở châu Úc "hành hạ không thương tiếc" trước khi chết.

Trong Video