Tin tức - Liên tiếp bị giật dây chuyền 2 lần chỉ trong 5 giây nhưng “chị đại” vẫn bản lĩnh hơn người

Liên tiếp bị giật dây chuyền 2 lần chỉ trong 5 giây nhưng “chị đại” vẫn bản lĩnh hơn người

4 thanh niên giật dây chuyền của người phụ nữ phải tay trắng bỏ đi vì thực hiện phi vụ thất bại.

Trong Video