`

TP HCM: Nhiều mẫu rau, thịt, thủy sản nhiễm chất cấm

Thứ tư, 02/11/2016 | 11:08 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP cho biết, khi kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong 10 tháng đầu năm, phát hiện rất nhiều mẫu rau, thịt, thủy sản nhiễm chất cấm.

Xem video:

Tin tài trợ
rauthịtthủy sảnnhiễm chất cấmTP HCM
Nguồn: VTC14

Xem thêm tin chuyên mục Video