TQM và những điều đáng chú ý để doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Thứ hai, 28/08/2017 | 08:53 GMT+7

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

Tin tài trợ
năng cao chất lượngTQMlợi ích khách hàng
Nguồn: vietq.vn

Xem thêm tin chuyên mục Video