VIDEO: GLTT về thách thức năng suất chất lượng DN trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ bảy, 02/09/2017 | 09:51 GMT+7

Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Tin tài trợ
hội nhập kinh tế quốc tếthách thức năng suất
Nguồn: vietq.vn

Xem thêm tin chuyên mục Video