Xã hội - Lễ hội chém lợn, đâm trâu đã

Lễ hội chém lợn, đâm trâu đã 'lệch nhịp" với xã hội văn minh?

(ĐSPL) - Những yếu tố truyền thống, văn hóa cần phải được bảo tồn, nhưng văn hóa cũng chuyển hóa theo thời gian, hủ tục không còn phù hợp nên được sửa đổi.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức


  • Vương Quốc Game

Tin nóng trên Đời sống pháp luật

Đối tác liên kết

  • VietQ