`
Quyền lợi tiêu dùng - Dừng lưu thông, thu hồi sản phẩm Hepcure - SST của Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt

Dừng lưu thông, thu hồi sản phẩm Hepcure - SST của Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi sản phẩm Hepcure - SST.

Trong Xã hội