Quyền lợi tiêu dùng - Cục Dược công bố các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Cục Dược công bố các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công bố đợt 26, "Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng", đáng chú ý có những công ty vi phạm đến 12 lần.

Trong Xã hội


*}