Quyền lợi tiêu dùng - Kinh hoàng sữa ngô hóa chất siêu lợi nhuận: chỉ 2.000 đồng nguyên liệu bán 12.000 đồng/chai

Kinh hoàng sữa ngô hóa chất siêu lợi nhuận: chỉ 2.000 đồng nguyên liệu bán 12.000 đồng/chai

Lợi nhuận quá lớn, chế biến đơn giản khiến những chai sữa ngô tự làm có mặt tại khắp hang cùng ngõ hẻm.

Trong Xã hội