Quyền lợi tiêu dùng - Cục An toàn thực phẩm "sờ gáy" cơ sở sản xuất thuốc giảm cân họ Nguyễn new

Cục An toàn thực phẩm "sờ gáy" cơ sở sản xuất thuốc giảm cân họ Nguyễn new

Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Hà Thanh có sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new chưa được cấp phép.

Trong Xã hội