`
Quyền lợi tiêu dùng - Thẩm mỹ Như Hoa công khai hoạt động, phớt lờ quyết định thu hồi GPHĐ của Sở Y tế

Thẩm mỹ Như Hoa công khai hoạt động, phớt lờ quyết định thu hồi GPHĐ của Sở Y tế

Mặc dù Sở Y tế đã có quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép nhưng Phòng khám chuyên khoa PTMM Như Hoa vẫn công khai quảng cáo các dịch vụ làm đẹp.

Trong Xã hội