`
Quyền lợi tiêu dùng - VietKoRAA: Thúc đẩy hợp tác khoa học nông nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

VietKoRAA: Thúc đẩy hợp tác khoa học nông nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

(ĐS&PL) Sáng ngày 20/4, tại Hà Nội, Hội cựu học viên Việt Nam tại Tổng cục phát triển Nông thôn Hàn Quốc (VietKoRAA) đã tổ chức đại hội lần thứ III.

Trong Xã hội