`
Quyền lợi tiêu dùng - Tiên Nữ - Hưng Yên: Xã Lệ Xá thay đổi diện mạo, hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Tiên Nữ - Hưng Yên: Xã Lệ Xá thay đổi diện mạo, hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

(ĐS&PL) Nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực cố gắng của người dân, năm qua xã Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đã đạt được rất nhiều thành...

Trong Xã hội