`
Quyền lợi tiêu dùng - Hàng loạt các website quảng cáo thực phẩm chức năng không đảm bảo chất lượng

Hàng loạt các website quảng cáo thực phẩm chức năng không đảm bảo chất lượng

Một số website quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo, quảng cáo sản phẩm không đạt chất lượng.

Trong Xã hội