`
Quyền lợi tiêu dùng - Mỹ phẩm Hoàng Ngọc Diệp có đang mập mờ nguồn gốc sản phẩm, lừa đảo khách hàng?

Mỹ phẩm Hoàng Ngọc Diệp có đang mập mờ nguồn gốc sản phẩm, lừa đảo khách hàng?

Lần theo địa chỉ công ty ghi trên bao bì, PV bất ngờ phát hiện, mỹ phẩm Hoàng Ngọc Diệp lại có xuất xứ từ một tiệm giặt là, không đủ điều kiện để sản xuất mỹ...

Trong Xã hội