`
Thực phẩm - Ăn mỳ gói: Cô sinh viên nhập viện cấp cứu

Ăn mỳ gói: Cô sinh viên nhập viện cấp cứu

Một sinh viên đại học, người chỉ ăn mỳ gói trong suốt 3 tuần lễ liền để tiết kiệm tiền mua sắm trong dịp Ngày độc thân ở Trung Quốc, cuối cùng đã phải nhập...

Trong Xã hội