Thực phẩm - Cường dương – căn bệnh khó nói của quý ông

Cường dương – căn bệnh khó nói của quý ông

Cường dương là căn bệnh diễn ra trong điều kiện không có hứng thú chuyện ấy nhưng “dưới” vẫn cương cứng, cương lâu hoặc sau khi giao hợp không thể trở lại...

Trong Xã hội