Tư vấn - Bài thơ “Mùa Vu Lan báo hiếu” của cô giáo Bắc Giang gây xúc động

Bài thơ “Mùa Vu Lan báo hiếu” của cô giáo Bắc Giang gây xúc động

Lễ Vu Lan là dịp để báo hiếu cha mẹ, nhớ đến điều này cô giáo Bắc Giang đã viết bài thơ “Mùa Vu Lan báo hiếu” để tỏ lòng mình với người mẹ thân yêu.

Trong Xã hội


*}