Y tế - Hóc xương vịt, cô gái gặp nguy hiểm

Hóc xương vịt, cô gái gặp nguy hiểm

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở do các mảnh xương vô cùng nguy hiểm bởi dị vật chắn vào đường thở khiến bệnh nhân nhanh chóng khó thở, suy hô hấp.

Trong Xã hội