Y tế - Đau dạ dày cấp: Cách xử lý để không thành mãn tính

Đau dạ dày cấp: Cách xử lý để không thành mãn tính

Đau dạ dày cấp nếu không được phát hiện và xử lý đúng cách, kịp thời có thế trở thành đau dạ dày mãn tính.

Trong Xã hội