Tiêu điểm
Công nghệ số sẽ thúc đẩy thị trường cho vay tiêu dùng

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) là động lực phát triển thị trường cho vay tiêu dùng, giúp các ngân hàng mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế.


Ông Nguyễn Công Bình được bổ nhiệm vai trò trưởng ban kết nối doanh nghiệp Việt Nam

Vừa qua, Ông Nguyễn Công Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Táo Kim Cương Việt Nam (DA.Group), công ty cổ phần DCI Việt Nam trong vai trò Trưởng Ban kết nối doanh nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành của CLB doanh nghiệp Việt Nam với nhiều kỳ vọng từ tất cả các thành viên CLB.

Góc ảnh