Tiêu điểm
Cẩn trọng bẫy tín dụng đen núp bóng cho vay online

Trong xã hội có rất nhiều người khó khăn buộc phải vay tiền bằng mọi giá để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của bản thân. Do đó, dù biết lãi suất cắt cổ, đối diện với nhiều rủi ro, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng, họ vẫn tìm đến tín dụng đen.


Ông Nguyễn Công Bình được bổ nhiệm vai trò trưởng ban kết nối doanh nghiệp Việt Nam

Vừa qua, Ông Nguyễn Công Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Táo Kim Cương Việt Nam (DA.Group), công ty cổ phần DCI Việt Nam trong vai trò Trưởng Ban kết nối doanh nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành của CLB doanh nghiệp Việt Nam với nhiều kỳ vọng từ tất cả các thành viên CLB.

Góc ảnh