10 giây "nhân bản" xong một giấy khám sức khỏe


Thứ 5, 12/09/2013 | 05:06


Trong vai người làm hồ sơ xin việc, chúng tôi có mặt tại phố Thợ Nhuộm, nơi được xem là 'thiên đường' mua bán giấy khám sức khỏe nhanh chóng, thuận tiện.

10 g?&ac?rc;y xong&hell?p; 1 GKSK

Trong khoảng 500m phố Thợ Nhuộm từ đ?ểm g?ao vớ? tuyến phố Lý Thường K?ệt và phố Trần Hưng Đạo, có tớ? 4 – 5 đ?ểm “cò” bán g?ấy khám sức khỏe.

t?nmo?.vn/2013/09/10/10-g?ay-nhan-ban-xong-mot-g?ay-kham-suc-khoe-1.jpg">t?nmo?.vn/2013/09/10/10-g?ay-nhan-ban-xong-mot-g?ay-kham-suc-khoe-1.jpg" alt="10 g?&ac?rc;y nh&ac?rc;n bản xong một g?ấy khám sức khỏe" />

KSK tạ? bệnh v?ện cũng được làm h&?grave;nh thức, lấy lệ.

Mỗ? đ?ểm có từ 2 đến 3 ngườ? làm thành một nhóm, vớ? tấm b?ển “nhận hồ sơ lá? xe” để “khách hàng” dễ nhận b?ết.

Ngườ? phụ nữ tự xưng t&ec?rc;n là X. hồ hở? “t?ếp thị”: có ha? loạ? “g?ấy khám” là khổ A3và A4. “Cò” này cũng kh&oc?rc;ng qu&ec?rc;n khẳng định: “G?ấy khám sức khỏe khổ A4 là th&oc?rc;ng dụng nhất rồ?”.

Đưa ra nguyện vọng “đặt hàng” khoảng chục “g?ấy khám” cho nh?ều ngườ?, ngườ? phụ nữ này khẳng định: “Hơn chục ngườ? làm từ ch?ều đến sáng ma? là lấy được”.

G?á bán của g?ấy khám sức khỏe tạ? đ?ểm “cò” X. được “san bằng” ở mức đồng hạng 120ngh&?grave;n đồng/ tờ, kh&oc?rc;ng ph&ac?rc;n b?ệt A3 hay A4. Về thủ tục, lý lịch của ngườ? mua, cò X. y&ec?rc;u cầu gh? r&ot?lde; họ t&ec?rc;n của từng ngườ?, ngày tháng năm s?nh, hộ khẩu thường trú, ch?ều cao, c&ac?rc;n nặng&hell?p; vào một mảnh g?ấy, và&hell?p; kh&oc?rc;ng cần ảnh đóng dấu g?áp la?.

t?nmo?.vn/2013/09/10/10-g?ay-nhan-ban-xong-mot-g?ay-kham-suc-khoe-2.jpg">t?nmo?.vn/2013/09/10/10-g?ay-nhan-ban-xong-mot-g?ay-kham-suc-khoe-2.jpg" alt="10 g?&ac?rc;y nh&ac?rc;n bản xong một g?ấy khám sức khỏe" />

Nh?ều ngườ?, v&?grave; nh?ều lý do đ&at?lde; "t?ếp tay" cho v?ệc "nh&ac?rc;n bản" GKSK một cách "hợp pháp, hợp lệ" từ rất l&ac?rc;u.

Kh? thắc mắc về “chất lượng” các g?ấy khám sức khỏe, “cò” X. quả quyết: “Đ&at?lde; gọ? là làm dịch vụ th&?grave; đảm bảo các th&oc?rc;ng số b&?grave;nh thường hết, chỉ có đ?ều a? bị cận th&?grave; gh? r&ot?lde; lạ?. Y&ec?rc;n t&ac?rc;m, dấu của bệnh v?ện xịn lu&oc?rc;n. Nó? chung là có mấy cơ sở bệnh v?ện, dấu xịn lu&oc?rc;n, kh&oc?rc;ng phả? dấu củ khoa?”.

Chúng t&oc?rc;? có ý muốn hỏ? về các cơ sở bệnh v?ện cấp dấu, “cò” lờ đ? rồ? lảng sang chuyện khác.

Tạ? một đ?ểm “cò” khác, ngườ? phụ nữ t&ec?rc;n T. hét g?á 200 ngh&?grave;n đồng/ tờ g?ấy khám sức khỏe khổ A3, 150 ngh&?grave;n đồng/ tờ g?ấy khám sức khỏe A4; bản sao ?n (bản thứ2) có g?á 100 ngh&?grave;n đồng/ tờ.

“Cò” T. quả quyết: đó là mức g?á cuố? cùng, nhất quyết kh&oc?rc;ng thể g?ảm th&ec?rc;m g?á được nữa. Kh? được hỏ? về dấu đỏ của bệnh v?ện nào, độ t?n cậy ra sao, “cò” T. trả lờ? ngắn gọn: “Thừa t?n cậy”.

Để làm g?ấy khám sức khỏe trong hồ sơ x?n v?ệc của c&oc?rc;ng ty, “cò” T. y&ec?rc;u cầu cung cấp ảnh và th&oc?rc;ng t?n cá nh&ac?rc;n của ngườ? khám, kèm theo lờ? đưa đẩy: “Lấy số máy đ?, có g&?grave; “alo” hướng dẫn. Sáng đưa ch?ều lấy”.

Ngỏ lờ? mua g?ấy khám sức khỏe đ? x?n v?ệc vớ? “cò” N., trong nháy mắt, ngườ? phụ nữ này rút ngay một tờ g?ấy khám sức khỏe đ&at?lde; được đ?ền đủ các th&oc?rc;ng t?n cần th?ết và ra g?á 120 ngh&?grave;n đồng/ tờ. Quá bất ngờ về đ?ều đó, chúng t&oc?rc;? hỏ? cần thủ tục g&?grave; nữa kh&oc?rc;ng, “cò” N. lắc đầu.

“Cò” N. g?ả? th&?acute;ch: “X?n v?ệc, đ? làm, đ? học đều là một, lá? xe là khác. Lá? xe cần gh? t&ec?rc;n tuổ? rồ? đóng dấu g?áp la? vào ảnh, còn x?n v?ệc th&?grave; kh&oc?rc;ng cần th?ết,có dấu rồ?, chỉ cần đ?ền t&ec?rc;n cá nh&ac?rc;n là xong”.Do đó, tờ g?ấy khám sức khỏe mà“cò” N. bán cho chúng t&oc?rc;? đ&at?lde; được đ?ền đủ mọ? th&oc?rc;ng t?n cần th?ết về sức khỏe, có chữ ký của ha? bác sĩ Bệnh v?ện G., còn lạ? th&oc?rc;ng t?n cá nh&ac?rc;n ngườ? khám bệnh và ngày tháng khám th&?grave; để trống. Theo “cò” N., g?ấy khám sức khỏe khổ A4 là th&oc?rc;ng dụng nhất, được làm sẵn, lấy ngay còn g?ấy khám khổ A3 th&?grave; rắc rố? hơn, ngườ? mua phả? mang ảnh để đóng dấu g?áp la?, sau một g?ờ đồng hồ th&?grave; lấy được.Ngườ? phụ nữ này cũng g?ả? th&?acute;ch th&ec?rc;m: G?ấy khám A3 chỉ dành cho các đố? tượng cầu kỳ, các c&oc?rc;ng ty l?&ec?rc;n doanh nước ngoà?, còn x?n v?ệc, làm hồ sơ xe máy, &oc?rc; t&oc?rc; th&?grave; chỉ cần g?ấy A4.Thắc mắc về loạ? dấu vu&oc?rc;ng và dấu tròn trong g?ấy khám sức khỏe, “cò” N. rành rọt: “Dấu vu&oc?rc;ng là của phòng khám, ngườ? ta (cơ quan tuyển dụng – PV) kh&oc?rc;ng nhận đ&ac?rc;u. Dấu tròn mớ? chuẩn”.Để “trấn an” về g?á cả cho chúng t&oc?rc;?, “cò” N. thuyết phục: “Khám ngoà? v?ện mất 60ngh&?grave;n/ tờ, lạ? còn xếp hàng, cả ngày mớ? lấy được. B&ac?rc;y g?ờ a? cũng phả? ăn phả? uống, bác sĩ ngườ? ta còn ăn cơm chứ”.Xem tờ g?ấy khám sức khỏe được v?ết sẵn kết quả khám bệnh, chúng t&oc?rc;? thắc mắc là chỉ có chữ ký của ha? bác sỹ chứ kh&oc?rc;ng phả? là chữ ký bác sỹ từ nh?ều phòng khám như trong bệnh v?ện, “cò” Nga băm bổ: “Chỉ có 2 bác sĩ th&oc?rc;?. Mà cần g&?grave; 2 bác sĩ, một bác sĩ đ&at?lde; đủ rồ?. Chỉ cần có bác sĩ là nộp được”.Trong c&ac?rc;u chuyện, “cò” N. t?ết lộ: mỗ? ngày làm 5 tờ g?ấy khám sức khỏe A4 và nhờ “ch&ac?rc;n trong” của bệnh v?ện đóng dấu.“Nếu lấy nh?ều th&?grave; phả? hẹn, có phả? dấu của chị đ&ac?rc;u. Mỗ? ngày lấy 5 tờ, nếu muốn lấy 10 tờ th&?grave; nhờ ngườ? khác” - “cò” N. nó?.Chúng t&oc?rc;? y&ec?rc;u cầu được mua 2 tờ g?ấy khám bệnh nhưng trong ch?ếc tú? của “cò” N. chỉ còn một tờ duy nhất. N. hẹn ch?ều quay lạ? lấy, rồ? gọ? đ?ện thoạ? cho “đệ” mang g?ấy ra t?ếp ứng.Mẫu G?ấy Chứng nhận sức khỏe mà chúng t&oc?rc;? có được đầy đủ dấu đỏ của bệnh v?ện G., chữ ký của bác sỹ làm v?ệc trong bệnh v?ện kèm theo kết luận được đóng dấu chữ ?n hoa, màu xanh: “Đủ sức khỏe học tập và c&oc?rc;ng tác”.Tất cả các chỉ số ở phần “Khám” của mẫu g?ấy này, đều để trống và do một ngườ? đ?ền, v&?grave; một k?ểu chữ g?ống hệt nhau. Các th&oc?rc;ng số khám chỉ vỏn vẹn th&oc?rc;ng t?n: “BT” (b&?grave;nh thường – PV).

Bệnh v?ện cũng&hell?p; làm lấy lệ

Có mặt tạ? Bệnh v?ện B. vào sáng 12/8, chúng t&oc?rc;? được chứng k?ến cảnh nhộn nhịp, chen chúc “làm” g?ấy khám sức khỏe tạ? khu vực bàn số 1A và bàn số 1B, nơ? khám, cấp g?ấy chứng nhận sức khỏe.Quy tr&?grave;nh khám sức khỏe ở đ&ac?rc;y được thực h?ện khá đơn g?ản: xuất tr&?grave;nh CMND, mua g?ấy khám rồ? tự v?ết th&oc?rc;ng t?n cá nh&ac?rc;n. Nữ y tá bàn số 1A nh&?grave;n mặt ngườ? khám để nhận định sức khỏe “B&?grave;nh thường”.Ngườ? khám cầm theo tờ g?ấy ấy sang bàn số 1B để đo huyết áp. Sau đó, ngườ? khám tự đến phòng dấu để được đóng dấu. Thờ? g?an để có được một kết quả khám sức khỏe toàn d?ện để đ? làm, đ? học chưa đầy 5 phút, nếu kh&oc?rc;ng phả? chờ đến lượt.Cầm trong tay 2 g?ấy khám sức khỏe của bệnh v?ện B. cấp ngày 3/6/2013 và ngày13/8/ 2013, chúng t&oc?rc;? g?ật m&?grave;nh về sự g?ống nhau tr&ec?rc;n kết quả thăm khám. Th&oc?rc;ng t?n t?ểu sử về ngườ? khám bệnh được ngườ? khám gh? trung thực. Còn lạ?, các mục “nh&?grave;n mặt đặt chữ” như H&oc?rc; hấp, t?&ec?rc;u hóa, t?ết n?ệu s?nh dục, cơ – xương – khớp, thần k?nh, t&ac?rc;m thần, truyền nh?ễm&hell?p; đều được gh? chung kết quả “B&?grave;nh thường”.Ngay cả huyết áp – c&oc?rc;ng v?ệc thăm khám duy nhất kh? x?n g?ấy khám sức khỏe tạ? đ&ac?rc;y cũng được gh? chung chỉ số “đẹp”, kết luận “H?ện tạ? đủ sức khỏe học tập và làm v?ệc” là những đ?ều chung “đáng g?á” nhất kh? đ? x?n g?ấy khám sức khỏe chế độ “một cửa” tạ? bệnh v?ện B.Tạ? một bệnh v?ện khác tr&ec?rc;n đường Phạm Hùng, cảnh tượng đ? làm g?ấy khám sức khỏe cũng “tấp nập” kh&oc?rc;ng kém: Ngườ? KSK xếp hàng lấy số thứ tự, đưa g?ấy qua các phòng khám theo chỉ dẫn trong ph?ếu.So sánh các kết luận tạ? các GKSK của bệnh v?ện này các ngày 2/7/2013, 19/7/2013, 13/8/2013 của 3 ngườ?, kh&oc?rc;ng khó khăn để nhận thấy sự g?ống nhau như hệt về kết luận... Nguồn : V?etnamNet

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/10-giay-nhan-ban-xong-mot-giay-kham-suc-khoe-a856.html