13 điều khủng khiếp nhân viên Facebook phải đối mặt


Thứ 4, 18/09/2013 | 02:38


Môi trường làm việc ở Facebook không hề đơn giản và thoải mái như nhiều người vẫn nghĩ.

Mô? trường làm v?ệc ở Facebook không hề đơn g?ản và thoả? má? như  nh?ều ngườ? vẫn nghĩ.

Từ trước đến nay Facebook vẫn được co? là một mô? trường làm v?ệc hoàn hảo vớ? v?ệc hầu hết nhân v?ên đều là những ngườ? trẻ trung, năng động. Tính trung bình, một thực tập s?nh ở Facebook cũng có thể dễ dàng nhận được hơn 25.000 đô la cho 1 năm làm v?ệc tạ? đây. Con số này thậm chí còn cao hơn nh?ều nhân v?ên chính thức ở các công ty khác. Và có vẻ như, được làm v?ệc tạ? Facebook là một “g?ấc mơ có thật” vớ? hầu hết ngườ? trẻ tuổ?.

Nhưng theo một số nhân v?ên của Facebook, cả trong quá khứ và h?ện tạ? trong một cuộc thảo luận trên mạng xã hộ? Quora thì đ?ều này chưa chính xác. Họ là các kỹ sư, các nhà phát tr?ển phần mềm đã t?ết lộ ch? t?ết về những đ?ều tồ? tệ kh? làm v?ệc ở mạng xã hộ? được cả thế g?ớ? b?ết đến như:

Làm v?ệc “quần quật” 24/7

Các kỹ sư chịu trách nh?ệm để g?ữ cho các dịch vụ hoạt động trô? chảy. "Có những tuần tô? không thể rờ? khỏ? thị trấn vào ngày nghỉ. Quan trọng nhất, là bạn cần phản hồ? ngay lập tức kh? nhận được đ?ện thoạ?, thậm chí ngay cả lúc ngủ" - Ke?th Adams, kỹ sư Facebook tâm sự.

Th?ếu thốn không g?an r?êng để làm v?ệc

"Trong hầu hết các công ty chuyên ngh?ệp đều có vách ngăn phân ch?a khu vực làm v?ệc của mỗ? cá nhân. Nhưng ở Facebook luôn khuyến khích nhân v?ên "được là chính mình" nên không g?an làm v?ệc một phần thể h?ện sự th?ếu chuyên ngh?ệp", một kỹ sư của Facebook đã ch?a sẻ trên Quora. 

Cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ

V?ệc phát tr?ển quá nhanh dẫn đến độ? ngũ nhân v?ên ngày một đông đảo hơn, kéo theo nh?ều vấn đề về cơ sở hạ tần cũng như quản lý nhân lực.

“Chúng tô? đang phát tr?ển quá nhanh mà chưa bao g?ờ nhấn mạnh vào sự tổ chức hay ổn định.”

Rắc rố? vì là nhân v?ên làm v?ệc cho Facebook

Vợ của một cựu nhân v?ên của Facebook cho b?ết rằng chồng mình đã nhận được rất nh?ều kh?ếu nạ? về cách thức hoạt động của trang web từ bạn bè và g?a đình, chỉ vì ông này đã từng làm v?ệc cho công ty.

"Tô? thường nhận được yêu cầu g?úp đỡ hướng dẫn cách sử dụng cà? đặt bảo mật vì tô? kết hôn vớ? một ngườ? làm v?ệc tạ? Facebook" 

Làm v?ệc nhóm kém h?ệu quả

"Vào ngày cuố? cùng của kỳ thực tập, nhóm ngh?ên cứu đã quyết định rằng dự án v?ết lạ? không có hoàn toàn có g?á trị" một cựu thực tập v?ên Facebook thừa nhận trên Quora, sau kh? dành tất cả thờ? g?an của mình tạ? công ty để th?ết kế lạ? và mã hóa dự án.

"Nếu một tầm nhìn rõ ràng hơn về tương la? của sản phẩm đã được thông báo cho các độ?, tô? nghĩ rằng tô? có thể đã thực h?ện nh?ều cả? t?ến và tác động đến công ty một cách tích cực hơn."

Không thể làm chủ và k?ếm nh?ều hơn

V?ệc mất quá nh?ều thờ? g?an để làm v?ệc như một nhân v?ên thông thường kh?ến bạn sẽ chỉ thành một “chú ong chăm chỉ” và mất đ? cơ hộ? k?ếm đươc nh?ều lợ? nhuận hơn là tự lập một công tu hay làm chủ doanh ngh?ệp. Đây cũng là vấn nạn chung của ngườ? làm công ở bất cứ đâu chứ không r?êng gì Faceobook.

Không được làm đúng chuyên môn

"Nhóm đố? xử vớ? tô? như rác rưở? và tô? đã được yêu cầu làm nh?ệm vụ thực sự không phù hợp", một cựu nhân v?ên của Facebook kể lạ? trong bức xúc.

Không nhận được hỗ trợ

"Vào thờ? đ?ểm đó, tô? rờ? bỏ ngay lập tức.” là lờ? ch?a sẻ của một cựu nhân v?ên, sau kh? đã t?ến hành chạy một chương trình thử ngh?ệm trong 10 ngày mà không nhận được một sự trợ g?úp nào của các đồng ngh?ệp.

Sự ảo tưởng về g?á trị công ty

Kh? Facebook được báp g?ớ? định g?á trên 200 tỉ đô la đã kéo theo sự t?n tưởng tuyệt đố? của nhân v?ên và họ đầu tư nh?ều vào cổ ph?ếu của công ty. Tuy nh?ên, thực tạ? tàn nhẫn đã làm họ vỡ mộng, g?á trị cổ ph?ếu trên thị trường chứng khoán của Facebook sụt g?ảm đến chóng mặt.

“Lãnh đạo không được lòng dân”

Đề cập đến ngườ? sáng lập Facebook- Mark Zuckerberg và G?ám đốc đ?ều hành Sheryl Sandberg, một nhân v?ên Facebook than ph?ền rằng ha? dành quá nh?ều thờ? g?an vào "hoạt động ngoạ? khóa" và sao chép đố? thủ cạnh tranh.

Mất thờ? g?an cạnh tranh vớ? Google

Một nhân v?ên của Facebook t?ết lộ, họ đã bị yêu cầu phả? làm v?ệc cật lực để đưa ra các công cụ tìm k?ếm đủ mạnh, phục vụ tham vọng cạnh tranh vớ? Google Search, một đ?ều gần như là “ph? thực tế”.

Không g?an làm v?ệc trong mơ? Đừng quá ảo tưởng

“Văn phòng làm v?ệc rộng lớn , nhưng không có sự r?êng tư, đ? kèm vớ? đó là các dãy bàn san sát, nhân v?ên làm v?ệc ngồ? san sát nhau. Đó chẳng khác nào tình cảnh những con g?a súc bị nhốt trong chuồng.” Một cựu nhân v?ên của Facebook bức xúc ví von.

Sự tự mãn của đồng ngh?ệp

Nhân v?ên làm v?ệ lâu tạ? Facebook thường có xu hướng co? thường mọ? ngườ? và phát b?ểu một cách thô lỗ, gây khó chịu cho đồng ngh?ệp xung quanh.

Techz.vn/ĐSPL

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/13-dieu-khung-khiep-nhan-vien-facebook-phai-doi-mat-a1694.html