14 vị lãnh đạo trải qua 3 lần lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả thế nào?


Thứ 5, 25/10/2018 | 05:32


Cùng sự kiện

Đã có 14 vị lãnh đạo đã trải qua 3 lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm năm 2013, 2014 và 2018.

Đã có 14 vị lãnh đạo đã trải qua 3 lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm năm 2013, 2014 và 2018.

Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. Ảnh: Báo Chính phủ

Khối Quốc hội

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội

Vào năm 2013 và 2014, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Phó chủ tịch Quốc hội.

Năm 2013 bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 372 phiếu tín nhiệm cao; năm 2014 là 390 phiếu.

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Vào năm 2013 và 2014, bà Tòng Thị Phóng đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Phó chủ tịch Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của bà Phóng với 322 tín nhiệm cao năm 2013 và 325 tín nhiệm cao năm 2014.

3. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội

Vào năm 2013, 2014, ông Uông Chung Lưu được lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội.

Năm 2013 ông Lưu được 323 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 344 phiếu.

Ngày 25/10, Quốc hội đã bỏ phiếu kín để lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh. Ảnh: TTXVN

4. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm 2013 và 2014, ông Phùng Quốc Hiển đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Hiển với 291 tín nhiệm cao năm 2013 và 315 tín nhiệm cao năm 2014.

5. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Năm 2013 và 2014, ông Nguyễn Hạnh Phúc đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Năm 2013, ông Phúc được 248 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 303 phiếu tín nhiệm cao.

6. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Năm 2013 và 2014, ông Nguyễn Văn Giàu đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013 ông Giàu được 273 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 317 phiếu.

7. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm, ông Phan Xuân Dũng đều có chức danh là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Dũng vào năm 2013 là 234 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 212 phiếu.

Khối Chính phủ

8. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ 

Năm 2013 và 2014, ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Phó thủ tướng Chính phủ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, năm 2013 ông Nguyễn Xuân Phúc được 248 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 356 phiếu tín nhiệm cao.

9. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Năm 2013 và 2014, ông Trương Hòa Bình đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Kết quả, năm 2013 ông Bình được 195 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 205 phiếu tín nhiệm cao.

10. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ

Năm 2013, ông Vũ Đức Đam đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; năm 2014, chức danh của ông là Phó thủ tướng.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2013 của ông Vũ Đức Đam là 215 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 257 phiếu tín nhiệm cao.

11. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Năm 2013, ông Phạm Bình Minh đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; năm 2014, chức danh của ông là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Phạm Bình Minh với 238 tín nhiệm cao năm 2013 và 320 tín nhiệm cao năm 2014.

12. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Năm 2013 và 2014, ông Trịnh Đình Dũng đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Trịnh Đình Dũng ấn tượng với việc tăng nhanh từ 131 tín nhiệm cao (năm 2013) lên 236 tín nhiệm cao (năm 2014).

13. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế

Cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của bà Kim Tiến năm 2013 là 108 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 97 phiếu tín nhiệm cao.

Khối TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước

14. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Năm 2013 và 2014, ông Nguyễn Hòa Bình đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Nguyễn Hòa Bình năm 2013 là 198 phiếu tín nhiệm cao, năm 2014 là 207 phiếu tín nhiệm cao.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/14-vi-lanh-dao-trai-qua-3-lan-lay-phieu-tin-nhiem-dat-ket-qua-the-nao-a248887.html