3 Thứ trưởng bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng vì thành tích "xuất sắc đột xuất"


Thứ 5, 23/07/2020 | 03:53


Ba Thứ trưởng bộ Nội vụ là ông Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường vừa được đề nghị khen thưởng do có thành tích xuất sắc đột xuất.

Ba Thứ trưởng bộ Nội vụ là ông Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường vừa được đề nghị khen thưởng do có thành tích xuất sắc đột xuất. Trong đó Thứ trưởng Trần Anh Tuấn và Nguyên Duy Thăng được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ Nội vụ vừa đăng tải lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cho 4 cá nhân nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và Đại hội thi đua yêu nước bộ Nội vụ lần thứ IV. Trong đó, có 3 Thứ trưởng và 1 Quyền Vụ trưởng.

Hai cá nhân được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là:

Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng vì có thành tích trong chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và việc xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi.

Trụ sở bộ Nội vụ. Ảnh: Tiền Phong

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng thành tích trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cải cách chính sách tiền lương và xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu điện tử.

Hai cá nhân được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là: Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Lượng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế.

Thứ trưởng bộ Nội vụ Triệu Văn Cường được đề nghị khen thưởng vì thành tích trong nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, bộ Nội vụ, đề nghị khen thưởng thành tích trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Cùng với 4 cá nhân trên, tập thể bộ Nội vụ cũng nằm trong danh sách được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/3-thu-truong-bo-noi-vu-duoc-de-nghi-khen-thuong-vi-thanh-tich-xuat-sac-dot-xuat-a331858.html