400 triệu đồng thưởng Tết – ai được nhận?


Thứ 6, 06/12/2013 | 02:06


Thông tin về thưởng Tết năm 2013 đã bắt đầu hé mở. Theo đó, con số từ 500.000 đồng/người được cho là thấp nhất và cao nhất đã có đơn vị công bố là 400 triệu đồng.

Thông t?n về thưởng Tết năm 2013 đã bắt đầu hé mở. Theo đó, con số từ 500.000 đồng/ngườ? được cho là thấp nhất và cao nhất đã có đơn vị công bố là 400 tr?ệu đồng.

Thông t?n từ Phòng Chính sách Lao động – T?ền lương (Sở Lao động - Thương b?nh & Xã hộ? Hà Nộ?) cho b?ết, 90 doanh ngh?ệp trên địa bàn đã được đơn vị này k?ểm tra để nắm bắt v?ệc thực h?ện pháp luật lao động của doanh ngh?ệp.

Theo đó k?ểm tra nguồn quỹ dành ch? cho thưởng Tết, lương tháng 13 của phần lớn doanh ngh?ệp năm nay xấp xỉ năm trước. Dự k?ến, trong khố? doanh ngh?ệp FDI là khố? luôn có mức thưởng Tết ở mức cao thì năm nay con số này khó vượt quá 30 tr?ệu đồng/ngườ?.

Dự k?ến lao động trong các doanh ngh?ệp có vốn nhà nước sẽ nhận mức thưởng Tết trung bình 5-7 tr?ệu đồng/ngườ?. Tuy nh?ên, phát b?ểu trên báo chí hồ? đầu tuần thì Tập đoàn Xăng dầu V?ệt Nam (Petrol?mex) – một trong các doanh ngh?ệp thuộc khố? nhà nước vẫn chưa công bố số lỗ, lã? cả năm và cùng vớ? đó là chưa có con số cụ thể về thưởng Tết.

Và ông Bù? Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Petrol?mex có bật mí rằng: “Chế độ lương thưởng của Petrol?mex là thực h?ện theo quy định của Nhà nước. Ví dụ như năm ngoá? (năm 2012) được xem là một năm k?nh doanh rất khó khăn của Petrol?mex, nhân v?ên của Tập đoàn không có chế độ thưởng tết. Và năm nay chúng tô? cũng cố gắng duy trì như năm ngoá?”.

Sau khố? tập đoàn, doanh ngh?ệp nhà nước thì khố? ngân hàng trước đây cũng từng được xếp vào top đơn vị có số t?ền thưởng Tết đáng mơ nhưng năm nay cũng chưa có thống kê cụ thể.

Tuy nh?ên, tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã kịp đưa ra chỉ đạo đố? vớ? các ngân hàng thương mạ? rằng: Nếu chưa cơ cấu nợ, trích lập đủ dự phòng xử lý nợ xấu, các ngân hàng sẽ không được tăng lương, thưởng cán bộ, cấp quản lý, đ?ều hành. Ngoà? ra, các cổ đông có thể không được ch?a cổ tức nếu làm sa? quy định.

Như vậy thì khố? ngân hàng năm nay cũng nằm trong d?ện chờ đợ? chẩn đoán chứ g?ờ này cũng chưa có con số cụ thể.

Tạ? các tỉnh khác ở khu vực m?ền Bắc như Hả? Dương, Hưng Yên, Hả? Phòng, Bắc N?nh thông t?n về lương, thưởng Tết vẫn chỉ nằm ở dạng chờ doanh ngh?ệp báo cáo.

Tuy nh?ên, theo Sở Lao động Thương b?nh & Xã hộ? các địa phương này thì nhìn chung mức lương, thưởng khó cao hơn năm ngoá?. Tạ? Bắc N?nh, ngườ? lao động tạ? các loạ? hình doanh ngh?ệp dự k?ến chỉ sẽ nhận được mức thưởng 500.000 - 2.000.000 đồng/ngườ?. Mức này tương đương vớ? tháng lương thứ 13 mà các lao động ở các tỉnh này đang được hưởng.

Con số 400 tr?ệu đồng – a? được nhận?

Tạ? TP.HCM, ban quản lý các khu chế xuất và công ngh?ệp (Hepza) cho b?ết, đơn vị này đã yêu cầu các doanh ngh?ệp trong d?ện quản lý phả? lập kế hoạch ch? trả t?ền lương, t?ền thưởng cuố? năm 2013.

Theo đó, các thông số về mức lương, thưởng và thờ? hạn ch? trả sẽ buộc doanh ngh?ệp phả? công kha?.
Số l?ệu do Hepza công bố cho thấy năm 2013 doanh ngh?ệp trong nước, mức thưởng cao nhất là 400 tr?ệu đồng nằm trong nhóm ngành sản xuất hàng t?êu dùng, mức thấp nhất là 2,1 tr?ệu đồng.

Đố? vớ? loạ? hình doanh ngh?ệp có vốn đầu tư nước ngoà?, mức thưởng cao nhất là 217,4 tr?ệu đồng, thấp nhất là 2,3 tr?ệu đồng. Trung bình, năm 2013, mỗ? công nhân được thưởng Tết một tháng lương. Bình quân mức thưởng cao nhất là ngành đ?ện - đ?ện tử là 5 tr?ệu đồng; ngành cơ khí thưởng 3,5 tr?ệu đồng; ngành may mặc, da g?ày thưởng 3,4 tr?ệu đồng; ngành chế b?ến thực phẩm thưởng 2,5 tr?ệu đồng.

Như vậy con số 400 tr?ệu đồng thưởng Tết có lẽ đến thờ? đ?ểm này vẫn đang là đáng chú ý nhất và nh?ều ngườ? đặt câu hỏ? a? sẽ là ngườ? được nhận số t?ền đó?

Theo Đất V?ệt

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/400-trieu-dong-thuong-tet-ai-duoc-nhan-a12047.html