45 trường đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh bậc cao đẳng, trung cấp


Thứ 7, 27/07/2019 | 08:32


Cùng sự kiện

Với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 01/7/2019, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tổ chức đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 1/7/2019, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tổ chức đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

Tuổi trẻ, Vietnamnet và Tri thức trực tuyến đồng loạt đưa tin cho biết, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi 45 trường đại học trong cả nước đề nghị dừng tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo cao đẳng, trung cấp từ 1/7/2019.

Theo đó, đối với các khóa đã tuyển trước ngày 1/7/2019, các trường đại học tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội.

Đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, đề nghị các trường đại học báo cáo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệ đề nghị cơ sở giáo dục đại học phản ánh về Tổng cục để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Danh sách cụ thể 45 trường như sau:

45 trường đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh bậc cao đẳng, trung cấp. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vũ Đậu (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/45-truong-dai-hoc-bi-de-nghi-dung-tuyen-sinh-bac-cao-dang-trung-cap-a286126.html