6 giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả


Thứ 4, 25/03/2015 | 02:01


Người đứng các cơ quan có trách nhiệm trong việc quyết định tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (Theo: VTV)

Người đứng các cơ quan có trách nhiệm trong việc quyết định tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (Theo: VTV)


Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/6-giai-phap-de-thuc-hien-tinh-gian-bien-che-hieu-qua-a88513.html