6 tháng đầu năm 2021, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông báo lãi 1 tỷ đồng mỗi ngày


Thứ 2, 26/07/2021 | 15:00


Cùng sự kiện

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông báo lãi ròng hơn 189 tỷ đồng, tương ứng lãi 1 tỷ đồng mỗi ngày.

6 thang dau nam bong den phich nuoc rang dong lai rong 1 ty dong moi ngay dspl
Sáu tháng đầu năm 2021, lợi nhuận ròng công ty đạt gần 190 tỷ đồng, tăng 38% so với nửa đầu năm trước. Ảnh minh họa: RAL

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (MCK: RAL, sàn HoSE) mới công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 2 quý đầu năm 2021.

Cụ thể, trong quý II/2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt hơn 1.143 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vốn tăng 37% khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 301 tỷ đồng, giảm 4% so với quý II/2020.

Ở chiều hướng ngược lại, các chi phí đồng loạt giảm trong kỳ, trong đó, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 25% xuống gần 13 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 3% và 50% xuống 161,1 tỷ đồng và 27,6 tỷ đồng.

Vì vậy, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vẫn đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 28%, đạt 100,6 tỷ đồng, lợi nhuận ròng ở mức gần 80 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của RAL đạt 2.675,5 tỷ đồng, tăng 31%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 240,2 tỷ đồng, tăng 37%.

Sau khi khấu trừ các khoản thuế, chi phí, lãi ròng của RAL đạt 189,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương ứng lãi 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Trong năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm 47%, còn 225 tỷ đồng.

Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 59,5% chỉ tiêu doanh thu và vượt 6,8% chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 4.788 tỷ đồng, tăng 19% so với hồi đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn đạt gần 2.663 tỷ đồng (chiếm 56% tổng tài sản); tiền và các khoản tương đương tiền ở mức gần 911 tỷ đồng (chiếm 19%); hàng tồn kho chiếm 17% còn 806 tỷ đồng.

Về nợ phải trả, dư nợ vay ngắn hạn gần 2.133 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/6-thang-dau-nam-2021-bong-den-phich-nuoc-rang-dong-bao-lai-1-ty-dong-moi-ngay-a508218.html