61.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm


Thứ 2, 29/05/2023 | 15:45


Cùng sự kiện

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 61.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin trên báo Công Thương, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo  tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 cho thấy bức tranh ảm đạm về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thị trường - 61.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm
Bình quân một tháng có 17.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương đương gần 600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi ngày.

Theo đó, tính riêng tháng 5/2023, cả nước có 5.364 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 25,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, có 4.717 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Trước đó, 4 tháng năm 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 77.000 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, có 55.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước; 25.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,1%; 7.300 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%.

Như vậy, 5 tháng đầu năm cả nước có 88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân một tháng có 17.600 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong khi đó, số doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký kinh doanh có xu hướng giảm.

Cụ thể, trong tháng 5, cả nước chỉ có hơn 12.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 103,7 nghìn tỷ đồng, giảm 24,2% về số doanh nghiệp và giảm 32,9% về vốn đăng ký so với tháng 4/2023.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, giảm 17,5% về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời có 5.952 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 61.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 1,6%.

Bên cạnh đó, còn có gần 33 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2023 lên gần 95.000 doanh nghiệp (giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước).

Như vậy, bình quân một tháng cả nước có 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 5 tháng đầu năm nay có 623 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm trước; 14.800 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 8,2%; 46.500 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1,4%, báo Kinh tế đô thị thông tin.

Vân Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/61900-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-trong-5-thang-dau-nam-a576932.html