7 đối tượng được miễn, giảm giá vé đi tàu


Thứ 4, 25/02/2015 | 02:24


(ĐSPL) - Theo Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật... sẽ được miễn, giảm giá vé đi tàu.

(ĐSPL) - Theo Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật... sẽ được miễn, giảm giá vé đi tàu.

Theo đó, 7 đối tượng chính sách xã hội được hưởng chế độ miễn, giảm giá vé đi tàu gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng; Trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong đó, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được giảm 90\% giá vé.

Các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; nạn nhân chất độc màu da cam; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được giảm 30\% giá vé.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nghị định quy định rõ sẽ miễn vé khi trẻ đi cùng và phải sử dụng chung chỗ với người lớn. Mỗi người lớn được kèm không quá 2 đối tượng miễn vé đi cùng.

Những trường hợp đối tượng chính sách xã hội đi tàu được hưởng từ 2 chế độ giảm giá vé trở lên, chỉ được hưởng một chế độ giảm giá vé cao nhất.

Việc giảm giá vé được áp dụng theo giá vé bán thực tế của loại chỗ, loại tàu mà hành khách sử dụng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/7-doi-tuong-duoc-mien-giam-gia-ve-di-tau-a84898.html