8X s? d?ng h�ng lo?t t�n gi? ?? l?a b�n ng??i qua bi�n gi?i


Thứ 2, 23/05/2016 | 08:08


(?SPL) - ?? c� ti?n ti�u x�i C?u l�m quen v?i c�c c� g�i r?i c�ng m?t ??i t??ng kh�c t? ch?c b�n ph? n? ra n??c ngo�i. C?u b? b?t khi n?n nh�n tr?n tho�t v? t? c�o.

(?SPL) -�?? c� ti?n ti�u x�i C?u l�m quen v?i c�c c� g�i r?i c�ng m?t ??i t??ng kh�c t? ch?c b�n ph? n? ra n??c ngo�i. C?u b? b?t khi n?n nh�n tr?n tho�t v? t? c�o.

Tin t?c ??ng t?i tr�n b�o Ng??i ??a tin cho hay, c? quan CS?T C�ng an t?nh Ph� Th? cho bi?t, ??n v? v?a kh?i t? v? �n, kh?i t? b? can v� ra l?nh t?m giam ??i v?i Nguy?n Ng?c C?u (36 tu?i, tr� t?i th�n Ph?n Xa, x� Trung Ki�n, huy?n Y�n L?c, t?nh V?nh Ph�c) v? h�nh vi mua b�n ng??i. ??ng th?i ??n v? c?ng ?ang r�o ri?t truy t�m ng??i ?�n �ng t�n L??ng, ??ng ph?m c?a ??i t??ng C?u c� li�n quan ??n v? mua b�n ng??i tr�n.

??i t??ng Nguy?n Ng?c C?u - ?nh: b�o CAND

N?n nh�n c?a C?u trong v? �n n�y l� ch? Nguy?n Th? Th. (44 tu?i, tr� t?i t?nh Ph� Th?).

Theo l?i c?a ch? Th. k? l?i th� kho?ng cu?i th�ng 12/2015 (�m l?ch), c� m?t ng??i ?�n �ng t? gi?i thi?u t�n l� H�ng, ch? ??ng g?i ?i?n tho?i l�m quen v?i ch?.

Bi?t ???c ho�n c?nh c?a ch? Th. ng??i ?�n �ng t? ra quan t�m ??c bi?t ??n ch? Th., ngo�i ra ?? th?c hi?n ???c h�nh vi bu�n b�n ng??i C?u nhi?u l?n r? ch? l�n B?c Giang ?? kh�m b?nh v� ? ?�y c� nhi?u th?y thu?c gi?i.

??n ng�y 24/2, ch? Th. b?t xe kh�ch xu?ng H� N?i vay ti?n th� H�ng g?i ?i?n tho?i b?o ch? xu?ng xe r?i ?�ch th�n anh ta l?y xe m�y ch? ch? v? nh�. Ti?p sau ?�, H�ng li�n t?c th�c gi?c ch? ?i B?c Giang kh�m b?nh. Nh?ng l?n ?�, do con ?ang b? ?m n�n ch? ?�nh ho�n l?i.

Ng�y 6/3, S?u ti?p t?c r? ch? ?i B?c Giang, l?n n�y ch? Th. ?� ??ng �. Sau khi g?p g? nhau t?i ???ng cao t?c, ?o?n thu?c t?nh V?nh Ph�c, ??i t??ng ??a ch? v�o m?t nh� tr? ? x� Kim Trung, huy?n ?�ng Anh (H� N?i) r?i c? hai ? v?i nhau t?i nh� tr? 2 ng�y.

Kho?ng 18h30 ng�y 8/3, C?u ??a ch? l�n L?ng S?n r?i giao cho m?t ng??i ph? n? Vi?t Nam b�n ch? s�u v�o n?i ??a Trung Qu?c ?? l�m v? m?t ng??i ?�n �ng trung tu?i, b? thi?u n?ng tr� tu?.

S?ng ? ??t kh�ch x? ng??i ???c m?t th?i gian, th�ng qua m?t s? ng??i Vi?t Nam ?ang l�m thu� ? Trung Qu?c, ch? m�y m� t�m ???ng v? n??c r?i ??n Ph�ng C?nh s�t h�nh s? C�ng an t?nh Ph� Th? tr�nh b�o.

Vi?c l?n t�m ??i t??ng b?t ??u t? n?i thu� tr? v� c�c ?i?m t�n n�y t?ng ??a ?�n n?n nh�n, ng�y 25/4, Ph�ng C?nh s�t H�nh s? C�ng an t?nh Ph� Th? ?� b?t gi? ???c S?u. T?i c? quan ?i?u tra, ??i t??ng khai nh?n m?t t�n kh�c Nguy?n H?ng Ti?p (32 tu?i, tr� t?i x� An B�nh, huy?n V?n Y�n, t?nh Y�n B�i),

Ngo�i ra, ??i t??ng n�y khai nh?n, qu� tr�nh l?n tr?n, anh ta l?y r?t nhi?u t�n kh�c nhau nh? Ti?p, Ti?n, H�ng, H?ng.

Qua c�c t�i li?u ch?ng c? ?� thu th?p ???c, c? quan CS?T C�ng an t?nh Ph� Th? x�c minh nh�n th�n, l� l?ch c?a Ti?p t?i th�n Thanh Lanh, x� Trung K?, huy?n B�nh Xuy�n, t?nh V?nh Ph�c; th�n Tr�i H�t, x� An B�nh v� x� V�n ??n, huy?n �n Thi, t?nh H?ng Y�n... nh?ng ch?a c� ??a ch? n�o r� r�ng ngo�i ? th�n Tr�i H�t.

Theo b�o C�ng an nh�n d�n, ??n ng�y 29 v� 30/4, qua ??u tranh khai th�c ??i v?i Ti?p v� c�c t�i li?u, ch?ng c? thu th?p ???c, Ph�ng C?nh s�t h�nh s? C�ng an t?nh Ph� Th? m?i x�c ??nh ???c lai l?ch ch�nh x�c c?a Ti?p. ??i t??ng t�n th?t l� Nguy?n Ng?c C?u. Do ?�, c? quan CS?T C�ng an t?nh Ph� Th? ?� l�m c�c th? t?c thay ??i quy?t ??nh kh?i t? b? can v� l?nh t?m giam b? can ??i v?i C?u v? h�nh vi mua b�n ng??i.�

Qu� tr�nh ??u tranh, C?u khai nh?n: Th?i gian cu?i th�ng 2/2016, Ti?p quen m?t ng??i ?�n �ng t�n L??ng, kho?ng 35 tu?i ? B?c Giang v� cho nhau s? ?i?n tho?i ?? li�n l?c. Kho?ng 3 ng�y sau ?�, L??ng ch? ??ng g?i cho C?u, b�n b?c vi?c t�m ph? n? Vi?t Nam ??a l�n c?a kh?u L?ng S?n b�n cho L??ng v?i gi� 15 tri?u ??ng. C?u ??ng � v� ?i t�m ng??i... Ch? Th ?� r?i v�o c�i b?y c?a g� ?�n �ng d?o m? n�y.�

Trao ??i v?i ch�ng t�i ng�y 20/5, Ph�ng C?nh s�t h�nh s? C�ng an t?nh Ph� Th? cho bi?t, ??n v? ?ang r�o ri?t m? r?ng v? �n, l�m r� th�m h�nh vi ph?m t?i c?a C?u v� truy b?t ??ng ph?m c?a anh ta.

H?NH V?(T?ng h?p)
Ngu?n: nguoiduatin