93 nữ sinh bị quấy rối tình dục liên tục hơn 4 giờ đồng hồ


Thứ 2, 25/11/2013 | 06:55


93 nữ sinh này đã bị một nhóm người quấy rối tình dục trong hơn 4 giờ đồng hồ trên một chuyến tàu.

93 nữ s?nh này đã bị một nhóm ngườ? quấy rố? tình dục trong hơn 4 g?ờ đồng hồ trên một chuyến tàu.

t?nh-duc.jpg" alt="" w?dth="500" />

Các cô gá? bị quấy rố? tình dục trong hơn 4 g?ờ đồng hồ trên quãng đường dà? gần 150km.

Những s?nh v?ên Ấn Độ này đang d? chuyển từ Patna đến Dhanbad cùng vớ? 3 g?áo v?ên sau kh? tham dự một hộ? trạ? mô? trường.

Khoảng 10h tố? thứ 7, kh? các cô gá? bước lên tàu tạ? ga Patna thì một nhóm đàn ông đã ngồ? chờ sẵn ở đây. Những nữ s?nh đã báo cáo sự v?ệc vớ? an n?nh đường sắt để ngăn nhóm ngườ? trên và yêu cầu họ rờ? khỏ? chỗ ngồ?. Tuy nh?ên, kh? tàu bắt đầu chuyển bánh lúc 11h40, những ngườ? đàn ông này không chịu rờ? đ? mà bắt đầu quấy rố? các cô gá?.

G?áo v?ên đã cố gắng để ngăn chặn hành động trên nhưng họ bị đánh và tát. Không có bất cứ nhân v?ên hay hành khách nào trên tàu đứng ra g?úp đỡ các nữ s?nh. Cuộc xâm hạ? d?ễn ra khoảng 4g?ờ đồng hồ cho đến kh? nhóm đàn ông k?a xuống tàu tạ? ga Koderma. Các nữ s?nh phả? chịu đựng lạm dụng trên quãng đường dà? gần 150 km từ Patna đến Koderma.

Theo Seat?mes

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/93-nu-sinh-bi-quay-roi-tinh-duc-lien-tuc-hon-4-gio-dong-ho-a10420.html