"Ăn gian" của bệnh nhân 2,3 tỷ: Bệnh viện nói gì?


Thứ 4, 06/11/2013 | 08:50


(ĐSPL) - Nhận tài trợ, quà biếu tặng hơn 8 tỉ đồng; thu từ hoạt động liên doanh liên kết hơn 4,3 tỉ đồng,.. là những con số sai phạm khác của bệnh viện Cái Nước, Cà Mau.

(ĐSPL) - Nhận tà? trợ, quà b?ếu tặng hơn 8 tỉ đồng; thu từ hoạt động l?ên doanh l?ên kết hơn 4,3 tỉ đồng, khấu hao tà? sản gần 300 tr?ệu đồng là những con số sa? phạm khác của bệnh v?ện huyện Cá? Nước, tỉnh Cà Mau.

Sau kh? làm rõ về vụ v?ệc "thu thừa" phí xét ngh?ệm tạ? Bệnh v?ện đa khoa huyện Cá? Nước (Cà Mau), đến ngày 5/11, tỉnh Cà Mau đã công bố kết quả thanh tra và đề nghị xử lý trách nh?ệm đơn vị này.

Theo kết luận của thanh tra tỉnh Cà Mau, bệnh v?ện Đa khoa khu vực Cá? Nước đã thu thừa 20.000 đồng/lần xét ngh?ệm máu, tổng số t?ền lên tớ? 2,3 tỉ đồng.

Trong đó, quy định của UBND tỉnh đưa ra: mỗ? xét ngh?ệm huyết học chỉ được thu của ngườ? bệnh 40.000 đồng nhưng thực tế, theo kết quả thanh tra trong thờ? kỳ từ năm 2010 đến nay cho b?ết, bệnh v?ện Đa khoa khu vực Cá? Nước đã thu 60.000 đồng (Mức phí dành cho xét ngh?ệm huyết đồ).

Ngoà? ra, bệnh v?ện này còn bị phát h?ện đã sử dụng sa? quy định, trá? nguyên tắc tà? chính nh?ều khoản thu như nhận tà? trợ, quà b?ếu tặng có g?á trị hơn 8 tỉ đồng; thu từ hoạt động l?ên doanh l?ên kết hơn 4,3 tỉ đồng; t?ền khấu hao tà? sản gần 300 tr?ệu đồng.

t?nh-t?et-mo?-nhat-vu-nhan-ban-ket-qua-xet-ngh?em-a7604.html#.Unn6\_\_mmj-U">

Ph?ếu thu t?ền xét ngh?ệm được các bệnh v?ện thu 60.000 đồng.

Trước đó, bác sĩ Bù? Đức Văn, g?ám đốc Bệnh v?ện đa khoa Cá? Nước khẳng định đơn vị không thu sa? qu? định. Ông lý g?ả? rằng, theo công văn l?ên tịch số 656 ban hành năm 2010 của Bảo h?ểm xã hộ? và Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cơ sở y tế trang bị máy huyết học 18 thông số trở lên có thực h?ện xét ngh?ệm được thanh toán theo g?á xét ngh?ệm huyết đồ (60.000 đồng một lần).

Tuy nh?ên, bác sĩ Châu Quốc Lượng, cán bộ bệnh v?ện đa khoa khu vực Cá? Nước cho b?ết: “Các máy xét ngh?ệm của bệnh v?ện đa khoa Cá? Nước không làm được xét ngh?ệm huyết đồ. Chỉ kh? nào thực h?ện xét ngh?ệm phết máu ngoạ? b?ên cộng vớ? tổng phân tích tế bào máu ngoạ? v? mớ? đúng là xét ngh?ệm huyết đồ. Các bệnh v?ện chỉ xét ngh?ệm huyết học (phân tích tế bào máu ngoạ? v?), mà thu t?ền huyết đồ là ăn g?an t?ền của ngườ? bệnh”.

Ngày 6/9, trao đổ? vớ? phóng v?ên, G?ám đốc Sở Y tế Cà Mau Huỳnh Quốc V?ệt thừa nhận v?ệc không thực h?ện xét ngh?ệm huyết đồ mà thu phí theo xét ngh?ệm huyết đồ. Tuy nh?ên, ông nó?: “Các bệnh v?ện cũng không tính chuyện ăn g?an đâu, nếu tính chuyện ăn g?an, họ thêm công đoạn phết máu ngoạ? b?ên thì v?ệc thu t?ền sẽ không a? thắc mắc”.

Trước những sa? phạm trên, Thanh tra tỉnh k?ến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Y tế k?ểm đ?ểm, xử lý trách nh?ệm Ban g?ám đốc Bệnh v?ện đa khoa khu vực Cá? Nước.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-gian-cua-benh-nhan-23-ty-benh-vien-noi-gi-a8067.html