Ảnh chế: Di Maria có hai mặt, nỗi niềm sỹ tử đi thi


Thứ 5, 02/07/2015 | 01:24


(ĐSPL) - Hai bộ mặt của Di Maria, nỗi niềm sỹ tử đi thi hay Messi là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Paraguay là ảnh chế đáng chú ý.

(ĐSPL) - Hai bộ mặt của Di Maria, nỗi niềm sỹ tử đi thi hay Messi là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Paraguay là ảnh chế đáng chú ý.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/anh-che-di-maria-co-hai-mat-noi-niem-sy-tu-di-thi-a100545.html