Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ mới


Thứ 7, 09/04/2016 | 08:46


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội khóa XIII bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 11.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội khóa XIII bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 11.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/anh-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-va-cac-thanh-vien-chinh-phu-moi-a126561.html