Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội


Thứ 3, 08/05/2018 | 14:08


Cùng sự kiện

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH.

Theo chương trình phiên họp 24 Ủy ban Thường vụ QH dự kiến diễn ra từ 14-16/5, Thường vụ QH sẽ xem xét công tác nhân sự.

Chiều 8/5, trao đổi trên báo VietNamNet, Trưởng Ban Công tác Đại biểu (Cơ quan của UB Thường vụ QH) Trần Văn Tuý cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH. Phiên họp UB Thường vụ QH tới đây sẽ xem xét việc bãi nhiệm hoặc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Mỹ Thanh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh - Ảnh: Báo Giao thông

Vì bà thuộc diện cán bộ quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư nên việc này phải chờ ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ QH mới xem xét việc cho thôi hay bãi nhiệm bà Thanh.

Nếu bãi nhiệm, Thường vụ QH phải trình ra QH để bãi nhiệm, còn cho thôi nhiệm vụ ĐBQH thì Thường vụ QH sẽ ra quyết định.

Theo dự kiến chương trình phiên họp 24, ngày 15/5, ông Trần Văn Tuý sẽ trình bày tờ trình, sau đó Ủy ban Thường vụ QH sẽ thảo luận trước khi chủ toạ kết luận.

Trước đó, ngày 4/5, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 111-TTr/UBKTTW, ngày 27/4/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Ban Bí thư nhận định, những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh được đánh giá là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân cán bộ này.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-phan-thi-my-thanh-xin-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-quoc-hoi-a228944.html