Ba Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an


Thứ 3, 08/06/2021 | 09:42


Cùng sự kiện

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với 3 đồng chí.

ba thuong tuong thoi giu chuc thu truong bo cong an
3 đồng chí thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ 1/6/2021: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (từ trái sang phải)

Cụ thể, tại Quyết định 832/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Tại Quyết định 833/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Tại Quyết định 834/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: http://www.baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Ba-Thuong-tuong-thoi-giu-chuc-Thu-truong-Bo-Cong-an/433987.vgp