Ba tỷ phú Việt lên lịch 2014 phiên bản Forbes Việt Nam


Thứ 3, 31/12/2013 | 13:00


Phạm Nhật Vượng, Vũ Quang Hội, Văn Đức Mười là 3 tỷ phú Việt, vinh dự được xuất hiện cùng các tỷ phú nổi tiếng thế giới trên cuốn lịch bàn năm 2014 của tạp chí Forbes Việt Nam.

Phạm Nhật Vượng, Vũ Quang Hộ?, Văn Đức Mườ? là 3 tỷ phú V?ệt, v?nh dự được xuất h?ện cùng các tỷ phú nổ? t?ếng thế g?ớ? trên cuốn lịch bàn năm 2014 của tạp chí Forbes V?ệt Nam.

Đáng chú ý, mỗ? một tờ lịch tương ứng mỗ? tháng của năm, ?n hình một doanh nhân kèm theo câu nó? mang ý nghĩa sâu sắc. 3 doanh nhân của V?ệt Nam là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch V?ngroup; ông Văn Đức Mườ? –Tổng g?ám đốc Công ty V?ệt Nam Kỹ nghệ Súc sản (V?ssan) và ông Vũ Quang Hộ?- Chủ tịch Công ty B?texco lần lượt xuất h?ện trên cuốn lịch năm 2014.

Nếu như ông Phạm Nhật Vượng, Vũ Quang Hộ? nổ? bật trong lĩnh vực tà? chính thì ông Văn Đức Mườ? là đạ? d?ện t?êu b?ểu cho lĩnh vực sản xuất hàng t?êu dùng, thực phẩm. 

Ông Phạm Nhật Vượng

Trên tờ lịch của tháng 2, hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng vớ? câu nó?: “Bây g?ờ mình làm vì nh?ều lý do khác. Tô? không quan tâm xem mình được bao nh?êu t?ền mà muốn xây dựng để lạ? cho đờ? sau”. 

Ông Văn Đức Mườ?

Tờ lịch của tháng Tư ?n ảnh ông Văn Đức Mườ? cùng vớ? câu nó? được trích dẫn: “Tô? thích dùng từ “đổ? mớ?" hơn là cả? t?ến. Tô? nghĩ phả? luôn đổ? mớ?”. 

Tờ lịch tháng 12 là ảnh ông Vũ Quang Hộ? vớ? câu nó?: “Phả? suy nghĩ tích cực, hành động tích cực để tạo ra sự thay đổ? mà không phá vở các gía trị văn hóa, t?nh thần V?ệt”. Ông Vũ Quang Hộ? Ông Văn Đức Mườ? ch?a sẻ: 'Tô? rất bất ngờ kh? được chọn ?n trên lịch của Forbes V?ệt Nam'. Ông cũng cho b?ết thêm: “Cả? t?ến không có ý nghĩa gì, vì vẫn là bản chất cũ. Phả? đổ? mớ? mớ? thay đổ? căn bản, thay đổ? về bản chất. Tô? đã đề ra mục t?êu đổ? mớ? hoàn toàn về công nghệ, quản trị và làm mớ? bộ máy. Công nghệ mớ? bắt buộc những ngườ? thực h?ện phả? thay đổ? và lớp trẻ đáp ứng được những đ?ều này”. 

12 nhân vật được Forbes V?ệt Nam chọn ?n ảnh trên lịch gồm ông Mancoln Stevenson Forbes, cố Tổng b?ên tập tạp chí Forbes; CEO HP, bà Mag Wh?tman; ông Machael Dell, hãng Dell, ngườ? g?àu thứ 25 nước Mỹ; ông R?chard Branson, sáng lập v?ên, Chủ tịch Tập đoàn VIRGIN; Ông B?ll Cosby, nghệ sĩ, nhà sản xuất truyền hình Mỹ;… 

Theo báo Trí Thức Trẻ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-ty-phu-viet-len-lich-2014-phien-ban-forbes-viet-nam-a16097.html