Bãi bỏ 6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng từ 1/7/2018


Thứ 4, 21/03/2018 | 03:33


Cùng sự kiện

6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng vừa được Chính phủ bãi bỏ theo Nghị định 42/2018/NĐ-CP vừa mới được ban hành.

6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng vừa được Chính phủ bãi bỏ theo Nghị định 42/2018/NĐ-CP vừa mới được ban hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Bãi bỏ 6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng từ 1/7/2018. Ảnh minh họa

Theo đó, các Nghị định bị bãi bỏ gồm:

Nghị định số 14/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ ban hành bản Quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn;

Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/1/2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

Nghị định 42/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Vũ Đậu (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-bo-6-nghi-dinh-trong-linh-vuc-ngan-hang-tu-172018-a223241.html