Bài toán chất lượng giáo viên


Thứ 2, 30/09/2013 | 16:40


(ĐSPL) - Cuộc thi kiểm tra chất lượng giáo viên được diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước theo chính sách của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (bộ GD&ĐT) để tìm hiểu về chất lượng giáo viên trong toàn ngành. Và kết quả của nó khiến nhiều người sững sờ ...

(ĐSPL) - Cuộc th? k?ểm tra chất lượng g?áo v?ên vừa được tổ chức ở nh?ều địa phương trong cả nước theo chính sách của Cục Nhà g?áo và Cán bộ quản lý cơ sở g?áo dục (bộ GD&ĐT) để tìm h?ểu về chất lượng g?áo v?ên trong toàn ngành. Và kết quả của nó kh?ến nh?ều ngườ? sững sờ ...

Nh?ều g?áo v?ên bị đ?ểm dướ? trung bình

Được b?ết mớ? đây tỉnh Bắc N?nh vừa d?ễn ra cuộc th? k?ểm tra năng lực chuyên môn cho khoảng 5000 g?áo v?ên các cấp trong tỉnh. Theo đó toàn bộ g?áo v?ên của tỉnh tập trung lạ? một địa đ?ểm là trường THPT Hàn Thuyên để th?. Vớ? độ? ngũ g?áo v?ên THPT g?áo v?ên khố? G?áo dục Thường xuyên, các th? s?nh sẽ phả? trả? qua 8 môn th? gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Văn, Lịch sử, Địa lý, S?nh học, T?ếng Anh (trong đó môn T?ếng Anh dành cho g?áo v?ên khố? các trường THPT ngoà? công lập).

Khoảng 4000 g?áo v?ên THCS và g?áo v?ên khố? T?ểu học sẽ phả? trả? qua 2 môn th? là Toán và T?ếng V?ệt. Các g?áo v?ên được của các môn th? khác nhau được ngồ? xen kẽ và làm đề th? do sở đề ra. Cuộc k?ểm tra này chỉ m?ễn th? cho các đố? tượng là cán bộ quản lý, g?áo v?ên đang học các lớp nâng cao ngh?ệp vụ, g?áo v?ên bồ? dưỡng độ? tuyển th? học s?nh g?ỏ? các cấp và những g?áo v?ên nam 55 tuổ? trở lên, g?áo v?ên nữ 50 tuổ? trở lên.

Các g?áo v?ên khố? t?ểu học dự th? môn Toán

Trước đó nh?ều tỉnh thành như Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bắc G?ang,… cũng đã t?ến hành cuộc th? k?ểm tra chất lượng này. Được b?ết, sau cuộc k?ểm tra này khá nh?ều g?áo v?ên đạt mức đ?ểm dướ? trung bình. Đặc b?ệt ở tỉnh Bắc N?nh vớ? bộ môn Ngoạ? Ngữ con số g?áo v?ên đạt trên mức đ?ểm trung bình đếm trên đầu ngón tay. Kết quả này kh?ến khá nh?ều ngườ? bất ngờ.

Đặc b?ệt, theo t?nh thần của cuộc k?ểm tra chất lượng này dù g?áo v?ên có đạt đ?ểm trên trung bình lẫn g?áo v?ên đạt đ?ểm dướ? trung bình thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả đánh g?á chất lượng của g?áo v?ên đó ở trường đang dạy. kết quả chỉ mang tính tham khảo. G?áo v?ên có kết quả yếu kém cũng không bị đưa vào danh sách cần bồ? dưỡng thêm k?ến thức. Thậm chí họ cũng không bị kh?ển trách, nhắc nhở.

G?áo v?ên bị “muố? mặt”!?

Bên cạnh đó, đề k?ểm tra chất lượng g?áo v?ên cũng kh?ến nh?ều g?áo v?ên phân vân. Và độ? ngũ chấm th? là a?, có đủ khả năng để chấm bà? th? của g?áo v?ên hay không. “Tô? không rõ đề k?ểm tra này do a? soạn ra, dựa vào nguyên tắc gì để ra đề. Bở? thông thường mỗ? ngườ? được g?ao dạy ở một hoặc ha? khố? nhất định. Vậy mà Sở cho tất cả g?áo v?ên của cả khố? lớp 10,11,12 th? chung một đề.

Khố? k?ến thức quá rộng kh?ến g?áo v?ên “bơ?” như thế nào, cũng không b?ết ôn th? ra sao. Nếu đề th? vào khố? đang dạy thì g?áo v?ên đó được đ?ểm cao, không may rơ? vào chương trình mình không dạy thì đặt dướ? mức trung bình là chắc.”, cô g?áo Nguyễn Thị Bình dạy ở một trường thuộc huyện Quế Võ, Bắc N?nh ch?a sẻ.

Một g?áo v?ên (x?n được g?ấu tên) của trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) cũng vô cùng bất bình. “Đúng là theo quy định thì g?áo v?ên của khố? THPT đều có thể dạy được cả ba khố? 10, 11, 12. Thế nhưng kh? đ? dạy thì g?áo v?ên luôn có sự hỗ trợ của sách g?áo khoa, và có thờ? g?an để soạn g?áo án trước kh? lên dạy.

Còn v?ệc đột xuất k?ểm tra k?ến thức của cả ba khố? thì ít có g?áo v?ên nào nhớ được hết, nhất là vớ? bộ môn lịch sử của chúng tô?. Tô? không thể nhớ cụ thể  ch? t?ết của từng trận đánh, g?ệt được bao nh?êu ngườ?, ở địa đ?ểm nào…”.  Thầy g?áo này cũng cho rằng nếu co? đây là cuộc k?ểm tra k?ến thức của g?áo v?ên để từ đó vạch ra các ch?ến lược g?áo dục thì kết quả của nó chưa cao. Không thể qua một bà? th? mà đánh g?á được chất lượng, k?ến thức của g?áo v?ên.

Thêm vào nữa, dù các sở GD&ĐT đều cho rằng kết quả th? chỉ là những con số, không hơn không kém, không có g?á trị để đánh g?á khả năng truyền đạt, k?ến thức chuyên môn thế nhưng mỗ? kh? cuộc th? đến các g?áo v?ên đều đau đầu. Bở? hệ lụy của nó kh?ến nh?ều ngườ? “muố? mặt”. Một g?áo v?ên của trường THPT Ngô G?a Tự, Từ Sơn, Bắc N?nh cho hay nh?ều ngườ? từng là gạo cộ? của trường, từng tự hào về k?ến thức của mình vậy mà sau cuộc k?ểm tra k?ến thức không dám nhìn mặt mọ? ngườ?.

Bở? lẽ kết quả của cô g?áo này dướ? mức trung bình, chỉ bằng đ?ểm số của những g?áo v?ên vừa mớ? ra trường. Trong các trường thường d?ễn ra tình trạng ì xèo g?ữa các g?áo v?ên. Thậm chí học s?nh không còn t?n tưởng vào k?ến thức của g?áo v?ên đang g?ảng dạy. Chính đ?ều này kh?ến nh?ều g?áo v?ên cho rằng cuộc khảo sát chất lượng không những chưa đạt được kết quả như nó mong muốn mà còn nảy s?nh ra những đ?ều t?ếng không đáng có hậu cuộc k?ểm tra.

Phó G?ám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bắc N?nh Nguyễn Thị Hương Trang cho PV báo ĐS&Pl b?ết: Cuộc th? sẽ g?úp cho ngành GD&ĐT khảo sát, đánh g?á đúng mức chất lượng thực chất của độ? ngũ g?áo v?ên toàn ngành, từ đó có các g?ả? pháp kịp thờ? trong đào tạo, bồ? dưỡng và sử dụng độ? ngũ vì mục t?êu nâng cao chất lượng g?áo dục toàn d?ện đáp ứng tốt yêu cầu đổ? mớ? g?áo dục đề ra. Kết quả của cuộc khảo sát này không có ảnh hưởng đến sự đánh g?á chất lượng g?áo v?ên đó ở nơ? đang công tác. Không ảnh hưởng đến v?ệc xét duyệt khen thưởng kỷ luật, đ?ều chuyển công tác.

Kh? được hỏ? đánh g?á về tác dụng của kỳ th? này, bà Hương cho rằng qua bà? k?ểm tra này không thể đánh g?á chất lượng dạy học của g?áo v?ên. Chất lượng của g?áo v?ên phả? dựa vào kết quả của học s?nh, kết quả k?ểm tra kh? dạy trên lớp, kết quả qua thanh k?ểm tra định kỳ. Tuy nh?ên bà cũng cho rằng nó có tác dụng nhất định kh?ến những g?áo v?ên đạt dướ? đ?ểm trung bình ngạ? vớ? đồng ngh?ệp, từ đó phả? trau dồ? k?ến thức nh?ều hơn nữa. Bà cũng cho rằng năm tớ? sở GD&ĐT Bắc N?nh vẫn sẽ t?ếp tục t?ến hành k?ểm tra chất lượng g?áo v?ên.

Trao đổ? vớ? báo ĐS&PL GS Phạm M?nh Hạc, nguyên Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho b?ết trong thờ? g?an ông làm Bộ trưởng chưa bao g?ờ d?ễn ra những cuộc th? tập trung g?áo v?ên để k?ểm tra chất lượng như vậy. Nếu ở một bộ môn nào đó có số lượng g?áo v?ên đạt dướ? trung bình nh?ều thì thật đáng buồn. Những g?áo v?ên đó cũng cần nhìn nhận lạ? bản thân mình. 
  

Thành Huế

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-toan-chat-luong-giao-vien-a3195.html