Bài văn khấn cúng mồng 1 Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018


Thứ 5, 15/02/2018 | 23:27


Có rất nhiều bài khấn mùng 1 tết khác nhau tùy thuộc vào tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục của từng vùng miền. Mỗi một vùng miền sẽ chọn những bài văn khấn mùng 1 Tết.

Sáng mồng Một Tết, các gia đình bày biện mâm cỗ để cúng lễ nguyên đán. Có rất nhiều bài khấn mùng 1 tết khác nhau tùy thuộc vào tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục của từng vùng miền. Mỗi một vùng miền sẽ chọn những bài văn khấn mùng 1 Tết sao cho phù hợp nhất.

Sau đây là bài văn mẫu sử dụng trong lễ cúng:

Hôm nay ngày....

Tức năm thứ năm mươi... Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tại: Thôn... xã... huyện... tỉnh....

Tín chủ là:...... cùng toàn gia kính bái.

Nay nhân ngày lễ nguyên đán.

Kính cẩn sắm một lễ gồm.... gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên:

Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh vị của:

...

Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụng thờ theo tiên tổ.

Kính cẩn thưa rằng:

Nay theo tuế luật

Mồng Một đầu xuân

Mưa móc thấm nhuần

Đón mừng nguyên đán

Cháu con tưởng niệm

Nội ngoại tổ tiên

Kính cẩn dâng lên

Lễ nghi vật phẩm

Cúi xin chứng giám

Biểu lộ lòng thành

Thỉnh cáo tổ tiên linh

Cùng về âm hưởng

Tôn linh tại thượng

Phù hộ độ trì

Năm mới mọi bề

Yên vui khang thái

Cẩn cáo!

Ghi chú:

- Đối với bàn thờ chung cho cả gia thần và gia tiên thì khấn gia thần trước, gia tiên sau. Nếu thờ gia thần ở bàn thờ riêng thì tách riêng ra hoặc thắp hương trước, rồi khấn chung một lượt ở gian chính thờ gia tiên.

Tham khảo thêm tại Tập văn cúng gia tiên - Nhà XB Văn hoá Dân tộc.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-van-khan-cung-mong-1-tet-nguyen-dan-mau-tuat-2018-a214751.html