Bản kiểm điểm gửi người yêu gây chấn động cư dân mạng


Thứ 4, 04/09/2013 | 10:14


Một bản kiểm điểm của bạn gái gửi cho bạn trai của mình đang được cư dân mạng chia sẻ bởi nội dung rất dễ thương, đáng yêu trong bản kiểm điểm.

Bản k?ểm đ?ểm của c&oc?rc; gá? xưng là “ vợ” vớ? nộ? dung x?n lỗ? “chồng” (ngườ? y&ec?rc;u) v&?grave; lỡ chử? bạn tra? m&?grave;nh kh&oc?rc;ng thương t?ếc và đò? đ? làm th&ec?rc;m.

Nộ? dung ngắn gọn nhưng bản k?ểm đ?ểm được c&oc?rc; gá? dùng nh?ều từ ngữ teen, cách v?ết đáng y&ec?rc;u, trang tr&?acute; h&?grave;nh ảnh m?nh họa dễ thương. Ngày tháng v?ết trong bản k?ểm đ?ểm là ngày 12/1/2013.


Nộ? dung bản k?ểm đ?ểm dễ thương.

Nh?ều thành v?&ec?rc;n bày tỏ sự th&?acute;ch thú, như bạn có n?ck Ak?do V?nh b&?grave;nh luận: “k?ểm đ?ểm đáng y&ec?rc;u thế này th&?grave; kh&oc?rc;ng bỏ qua kh&oc?rc;ng được”. Một số bạn bày tỏ sự ghen tị kh? kh&oc?rc;ng có được t&?grave;nh y&ec?rc;u như vậy nhưng có bạn th&?grave; cho rằng như vậy “sến”.


Trước đó, lá đơn x?n ly h&oc?rc;n và đơn x?n tỏ t&?grave;nh hết sức dễ thương, sáng tạo do các bạn trẻ v?ết cũng được cộng đồng mạng ch?a sẻ nhanh chóng.

Đơn x?n ly h&oc?rc;n và đơn x?n tỏ t&?grave;nh vớ? nộ? dung dễ thương được cư d&ac?rc;n mạng ch?a sẻ.


Nguồn: Tr? Thức

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-kiem-diem-gui-nguoi-yeu-gay-chan-dong-cu-dan-mang-a359.html