Ban Kinh tế TW sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6


Thứ 6, 11/04/2014 | 01:55


(ĐSPL) - Buổi làm việc của Ban Kinh tế Trung ương với tỉnh Hậu Giang, Cần thơ đã nêu ra được nhiều điểm quan trọng, định hướng cụ thể về thể chế kinh tế thị trường.

(ĐSPL) - Buổi làm việc của Ban Kinh tế Trung ương với tỉnh Hậu Giang, Cần thơ đã nêu ra được nhiều điểm quan trọng, định hướng cụ thể về thể chế kinh tế thị trường.

Ngày 10/4 tại Hậu Giang và Cần Thơ, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy thành phố Cần Thơ về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tham dự đoàn công tác có đồng chí: Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ; Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương; Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Ban kinh tế Trung ương và các Bộ: Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư, ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp.

Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X do Ban Bí thư quyết định gồm có 23 đồng chí (trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; 18 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban chỉ đạo.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hậu Giang, Cần thơ về thể chế kinh tế thị trường
 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các báo cáo đánh giá những kết quả trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc nổi cộm và kiến nghị đề xuất của Hậu Giang và Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập trung thảo luận tính khả thi, tính liên thông, tính thống nhất và sự phù hợp của các văn bản về cơ chế chính sách giữa các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết; vấn đề hoàn thiện thể chế sở hữu về đất đai; về phát triển thị trường lao động; việc ứng dụng khoa học – công nghệ; việc hoàn thiện thiện chính sách về tiền lương, tiền công; các cơ chế chính sách thực hiện xã hội hóa đối với giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; về mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Tình hình thực hiện gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người mua nhà và doanh nghiệp xây dựng nhà xã hội cũng được nhìn nhận toàn diện; chính sách đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác xã và tổ hợp tác theo cơ chế thị trường…

Ý kiến các đại biểu dự sơ kết đều cho rằng Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có tác động rất lớn đối với phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đánh giá nhiều nội dung trong Nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị, tác động mạnh vào đời sống. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) cũng nhấn mạnh việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề then chốt trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Buổi làm việc cũng đúc rút được nhiều vấn đề quan trọng đóng góp cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và phương hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-kinh-te-tw-so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-6-a28821.html