Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển vụ trưởng


Chủ nhật, 18/06/2017 | 02:38


Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch thi tuyển các chức danh vụ trưởng, mỗi vị trí chức danh cần bổ nhiệm phải có ít nhất 2 cán bộ trở lên tham gia dự thi.

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch thi tuyển các chức danh vụ trưởng, mỗi vị trí chức danh cần bổ nhiệm phải có ít nhất 2 cán bộ trở lên tham gia dự thi.

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch thi tuyển các chức danh vụ trưởng gồm: Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ; Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng và Vụ trưởng Vụ Địa phương III nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo từng được Bộ GTVT thực hiện. Ảnh: Tiền Phong

Theo Ban Tổ chức Trung ương, mục đích là thông qua thi tuyển để lãnh đạo Ban có thêm căn cứ lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm.

Đồng thời việc thi tuyển này sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Cơ quan.

Đối tượng dự thi gồm các những người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh Vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở Đảng, Địa phương III; những người đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi

Về điều kiện, tiêu chuẩn chung của các đối tượng dự thi phải là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng.

Bên cạnh đó, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không vụ lợi; gương mẫu về đạo đức, lối sống, được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác tín nhiệm; có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, là trung tâm đoàn kết nội bộ. Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước…

Nội dung, hình thức thi được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thông tin trên VnExpress, người dự thi sẽ trình bày đề án và chương trình hành động bằng công cụ trình chiếu power point trong thời gian không quá 45 phút. Các thành viên Hội đồng thi tuyển sau khi nghe xong sẽ đặt câu hỏi phản biện để người dự thi trả lời. 

Chủ đề xây dựng đề án đối với chức danh Vụ trưởng Chính sách cán bộ là giải pháp cụ thể để Vụ có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả; với chức danh Vụ trưởng cơ sở Đảng là làm sao để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương.

Người dự thi chức danh Vụ trưởng địa phương III phải xây dựng đề án, đưa ra định hướng thực hiện tốt nhất quy chế cán bộ theo dõi địa bàn bàn.

Theo quy định, mỗi vị trí chức danh cần bổ nhiệm phải có ít nhất 2 cán bộ trở lên tham gia dự thi.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-to-chuc-trung-uong-thi-tuyen-vu-truong-a193624.html